Grażyna Surowiec

ET PROPERTY Sp. z o.o.

Grażyna Surowiec

ET PROPERTY Sp. z o.o.

  • XXXXXX320

Ogłoszenia - Grażyna Surowiec

14 818 PLN 0 zł/m²
Działka inwestycyjna 13539661 13539661 Nr oferty:46112019 Teren przeznaczony na potrzeby wybudowania i eksploatacji farmy fotowoltaicznej - Wojkowicach, ul. Sucharskiego. Nieruchomość obejmująca działki gruntu numer 287, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 289, 290, 291, 292, 2932 o łączne...
  • 67352.00m²
102 000 PLN 89 zł/m²
Działka budowlana 13539212 13539212 Nr oferty: 437102019 Działki gruntu o numerach: 44 o powierzchni 0,0457 ha, 45 o powierzchni 0,0358 ha i 46 o powierzchni 0,0379 ha położone są w Będzinie, obręb Będzin, w rejonie ul. Cynkowej. Przedmiotowe działki mają regularny kształt co ...
  • 1149.00m²
1 028 000 PLN 15 zł/m²
Działka inwestycyjna 13544450 13544450 Nr oferty: 419112019 Działka gruntu numer: 2861 o powierzchni 6,8478 ha, położona jest w Wojkowice, obręb Wojkowice, w rejonie ulicy Karłowicza. Przedmiotowa działka ma nieregularny kształt, jest niezabudowana i nieogrodzona. Teren nieruchomości...
  • 68478.00m²
21 575 PLN 0 zł/m²
Działka inwestycyjna 13539649 13539649 Nr oferty: 45112019 Teren przeznaczony na potrzeby wybudowania i eksploatacji farmy fotowoltaicznej - Wojkowicach, w rejonie rzeki Brynicy. Nieruchomość, obejmująca działki gruntu numer 2116, 2117 i 2118, o łącznej powierzchni 100.855m2 położona ...
  • 100855.00m²
309 000 PLN 86 zł/m²
Działka budowlana 13539196 13539196 Nr oferty: 434102019 Działka gruntu numer: 362 o powierzchni 0,3594 ha, położona jest w Będzinie, obręb Będzin, w rejonie ul. Paryskiej. Przedmiotowa działka ma regularny kształt co ułatwia racjonalne zagospodarowanie nieruchomości, jest niezabu...
  • 3594.00m²
185 000 PLN 86 zł/m²
Działka budowlana 13539211 13539211 Nr oferty: 436102019 Działki gruntu o numerach: 391 o powierzchni 0,0766 ha, 392 o powierzchni 0,0744 ha, 394 o powierzchni 0,0639 ha położone są w Będzinie, obręb Będzin, w rejonie ul. Paryskiej. Przedmiotowe działki mają regularny kształt c...
  • 2149.00m²
268 000 PLN 65 zł/m²
Działka inwestycyjna 13544461 13544461 Nr oferty: 416112019 Przedmiotowe działki mają regularny kształt są niezabudowane i nieogrodzone. Teren nieruchomości niezagospodarowany, porośnięty drzewami oraz zielenią nieurządzoną. Nieruchomość posiada dostęp do pełnego uzbrojenia - energia el...
  • 4113.00m²
41 000 PLN 73 zł/m²
Działka budowlana 13539461 13539461 Nr oferty: 438102019 Działka gruntu numer: 1599 o powierzchni 0,0558 ha, położona jest w Będzinie, obręb Będzin, w rejonie ul. Szymborskiej. Przedmiotowa działka ma regularny kształt co ułatwia racjonalne zagospodarowanie nieruchomości, jest nie...
  • 558.00m²
5 500 000 PLN 12 zł/m²
Działka budowlana 13539182 13539182 Nr oferty: 422102019 Nieruchomość gruntowa, na której występują niewielkie różnice wysokości terenu, niezabudowana i miejscami porośnięta skupiskami zieleni niskiej i wysokiej. Otoczenie z niską intensywnością zabudowy. Od str...
  • 446462.00m²