Karta Bezpieczeństwa COVID-19 Z Pośrednikiem bezpieczniej! Karta Bezpieczeństwa COVID-19 dla rynku nieruchomości. Poznaj szczegóły >>>

Działka budowlana ARCHIWALNA

Zielona Góra, Osiedle Śląskie (Lubuskie)
3 135 000 PLN
264 zł/m²

AMK Portal

+48XXXXXX313
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.
Zdjęcie ogłoszenia - Osiedle Śląskie
  • Powierzchnia 11891.00m²

Działka budowlana - oferta ARCHIWALNA

Opis - oferta ARCHIWALNA:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ KISIELIN ”

ul. os. Pomorskie 8 w Zielonej Górzezaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym Nr 11/2020

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na os. Śląskim w Zielonej Górze

wpisanych do księgi wieczystej KW ZG1E/00106950/3.Nieruchomość stanowią działki, oznaczone w ewidencji gruntów:Nr 394/26, obręb 42 o powierzchni 9 533,00 m²

Cena wywoławcza za działkę wynosi 2 530 000,00 zł netto, wadium 20 000,00 złNr 394/13, obręb 42 o powierzchni 2 358,00 m²

Cena wywoławcza za działkę wynosi 605 000,00 zł netto, wadium 10 000,00 złDo ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie

z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.UWAGA

Teren, na którym położone są w/w nieruchomości gruntowe posiadają aktualny

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej

w Zielonej Górze, uchwalony uchwałą Nr XV/291.2019 Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 29.10.2019r.Zgodnie z tym planem działka Nr 394/26 i 394/13 znajdują się na terenie oznaczonym

symbolem „U/MW – tereny zabudowy usługowej, zabudowa usługowo-mieszkaniowa

wielorodzinna do czterech samodzielnych lokali mieszkalnych przypadających na jeden budynek.”Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN”

w Zielonej Górze, os. Pomorskie 8 w terminie do dnia 19.10.2020r. do godz. 10:00

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg Nr 11/2020 na sprzedaż

nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami Nr 394/26, Nr 394/13”.Przetarg nieograniczony Nr 11/2020 odbędzie się

w dniu 19.10.2020r. o godz. 10:30 w siedzibie Spółdzielni.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium.

Wadium należy wpłacić na konto SM „Kisielin” w Zielonej Górze

Nr rachunku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX926

najpóźniej na dzień przed złożeniem ofertyNa dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „ Przetarg nieograniczony Nr 11/2020

– sprzedaż nieruchomości gruntowych dz. Nr 394/26, dz. Nr 394/13” oraz podać nazwę podmiotu,

osoby prawnej lub fizycznej będącej uczestnikiem przetargu.

Wadium przepada na rzecz SM „ KISIELN” w przypadku uchylenia się kandydata

na nabywcę nieruchomości od zawarcia umowy kupna – sprzedaży jak i w innych

wskazanych w regulaminie.Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej

Szczegółowe warunki przetargu i informacje można uzyskać w dziale

Eksploatacyjno – Technicznym Spółdzielni, tel. XXXXXX313, XXXXXX811.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty,

a także unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Kontakt:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „KISIELIN”
tel: XXXXXX313

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: 28025/3186/OGS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14041256

Lokalizacja:

Lubuskie, Zielona Góra, Osiedle Śląskie

Zobacz także inne ogłoszenia:

14041256/pT/2/oT/2/