184 500 PLN
286 zł/m²
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
Zdjęcie ogłoszenia - Krasickiego 4
  • Powierzchnia 644.00m²

Działka budowlana - oferta ARCHIWALNA

Opis - oferta ARCHIWALNA:


SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁ 1/2 W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
położonej w Braniewie przy ul. Krasickiego 4, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie zabudowaną budynkiem mieszkalnym

Syndyk masy upadłości Józefa Widuto – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, na mocy postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 31 grudnia 2019 r. (sygn. akt V GUp 59/18 „of”) zawiadamia o konkursie ofert na sprzedaż następujących składników masy upadłości:
- udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej usytuowanej w Braniewie przy
ul. Krasickiego 4, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 170/5 (o pow. 0,0644 ha) zabudowanej budynkiem mieszkalnym dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1B/0007180/4.
Sprzedaż udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości odbywa się w formie konkursu ofert (pisemnych). Sprzedaż udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia może nastąpić za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą jednak niż 184 500,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, czyli 18 450,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), które należy wpłacić przed złożeniem oferty na rachunek bankowy masy upadłości Józefa Widuto nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty.
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka i Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82-300 Elbląg, w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. do godziny 16:00. W przypadku ofert składanych pocztą, decyduje data faktycznego wpływu przesyłki do Kancelarii Notarialnej.
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach uniemożliwiających zapoznanie się z treścią oferty przed otwarciem koperty, z dopiskiem na kopercie: „KONKURS OFERT – udział 1/2
w prawie własności nieruchomości w Braniewie, ul. Krasickiego 4, postępowanie upadłościowe Józefa Widuto, sygn. akt V GUp 59/18 of”
Otwarcie i rozpoznanie ofert przez syndyka nastąpi w dniu 17 lutego 2020 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka i Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82 300 Elbląg i zostanie zaprotokołowane przez notariusza.
Ze stanem technicznym i rzeczowym nieruchomości można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr XXXXXXXX444 oraz nr XXXXXX744, e-mail: , fax XXXXXXXX444.
Regulamin konkursu ofert zawierający jego szczegółowe warunki dostępny jest na stronie .


Ogłoszenie dodane na wiele portali za pomocą Multiportalu bebroker.pl

Telefon: XXXXXX729

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: 6449
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13552276

Lokalizacja:

Warmińsko-Mazurskie, Braniewo, Krasickiego 4

Zobacz także inne ogłoszenia:

13552276/pT/3/oT/2/