Znajdziemy za Ciebie

  Nowość! Kolekcje grafik dla polskiego rynku nieruchomości. Przejdź do sklepu >>>

Dom wolnostojący na sprzedaż

Zagórze (Małopolskie)
24 249 PLN
187 zł/m²

Marlena Duda

+48XXXXXX420
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
  • Powierzchnia 129.76m²
  • Pokoje 6
  • Łazienki 1

Dom wolnostojący

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

SYNDYK OGŁASZA PIERWSZY KONKURS OFERT

Syndyk Jakub Taborski masy upadłości syg.akt VIII GUp 394/18 S Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych sprzeda udział 1/8 w nieruchomości składającej się z działki nr 709/3 o pow. 0,0832ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym w Zagórzu przy ul. Działy 83, w gminie Babice.

Nieruchomość gruntowa objęta KW Nr KR1C/00000809/3 złożona jest z działki nr 709/3 o pow. 0,0832 ha i położona jest w Zagórzu.

Cena wywoławcza wynosi: 24 249 zł.

Oględziny odbędą się w dniu 15.07.2022 o godz. 11:00.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT:

Sporządzenie oferty, która winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta Konkursowa - Sygn. akt – VIII GUp 349/18 dostarczona lub wysłana listownie do dnia 29.07.2022r. na adres Biuro Syndyka Jakuba Taborskiego w Chrzanowie (32-500), ul. Sądowa 4B, przy czym za datę złożenia oferty nadanej w formie przesyłki listowej uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej.

Otwarcie ofert i wybór oferenta odbędzie się 10.08.2022r., godz. 10:00, w biurze Syndyka.

Oferta pisemna powinna zawierać:
1.Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych) lub nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2.Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta w tym nr księgi wieczystej (w przypadku zakupu również działki rekreacyjnej, także jej wskazanie),
3.Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto),
4.Określenie sposobu zapłaty (zapłata gotówką lub finansowanie z kredytu bankowego),
5.Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,
6.Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
7.Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,
8.Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:
a)Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem,
b)Przedstawicielem upadłego,
c)Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b
9. Oferent wraz ofertą zobowiązany jest wpłacić wadium jako zabezpieczenie w kwocie 2 000 zł na konto PKO BP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX417 w razie nieuiszczenia w/w kwoty oferta nie zostanie rozpatrzona, termin zwrotu wadium wynosi 10 dni roboczych od dnia otwarcia ofert.
---------------------------------------------------------
Konkurs ofert nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego. Zastrzega się termin czterech miesięcy do zawarcia umowy notarialnej, liczony od momentu wyboru oferenta. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte. Wydanie przedmiotu umowy nabywcy nastąpi w dniu podpisania umowy przenoszącej własność.

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcie umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego. Istnieje możliwość finansowania nieruchomości z kredytu bankowego, zapłata ustalona zostanie w drodze procesu kredytowego z Syndykiem.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca. Kancelaria Notarialna obsługująca sprzedaż zostanie wskazana przez Syndyka.

------------------------------------------------------------------------------
OPIS NIERUCHOMOŚCI

Udział 1/8 w nieruchomości składającej się z działki nr 709/3 o pow. 0,0832ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym w Zagórzu przy ul. Działy 83, w gminie Babice. Nieruchomość położona w strefie pośredniej miejscowości Zagórze. Korzystne położenie względem ciągów komunikacyjnych (ul. Działy - ul. Wieczysta – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego). Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Działy. Kształt regularny prostokąta. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 83 oraz budynkiem garażu. Teren nieruchomości ogrodzony. Ogrodzenie z siatki stalowej. Nieruchomość posiada wykonane przyłącza do sieci infrastruktury technicznej: elektrycznej (e), wodociągowej (w), gazowej (g), kanalizacyjnej (k).

Budynek mieszkalny jednorodzinny wykonany w technologii tradycyjnej, w zabudowie wolnostojącej. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne (przyziemie – suterena, parter; poddasze użytkowe). Budynek powstał w latach 50. XX wieku.

Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe:
Fundamenty: wykonane z kamienia. Ściany zewnętrzne: murowane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej oraz wykonane z żużla. Ściany wewnętrzne: murowane z cegły na zaprawie cementowo – wapiennej. Stropy: betonowe. Dach: konstrukcja z drewna, dwuspadowy. Pokrycie dachu stanowi eternit falisty. Rynny i rury spustowe stalowe. Elewacja: tynk nakrapiany. Stolarka: okna z PCV – 9 sztuk i z drewna – 5 sztuk; drzwi wejściowe stalowe z okleiną; drzwi wewnętrzne płycinowe. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralne ogrzewanie (kocioł opalany paliwem stałym).
Standard wykończenia pomieszczeń budynku:
Kondygnacja przyziemia (sutereny): podłogi: posadzka betonowa. Wykończenia ścian: tynk cementowo – wapienny. Kondygnacja parteru: pokoje: na podłogach deski lakierowane, linoleum na betonie oraz linoleum na deskowaniu; na ścianach tapety oraz tynk malowany farbą emulsyjną. Przedpokój: na podłodze linoleum na betonie; na ścianach lamperia z laminatu oraz tapeta Kuchnia: na podłodze linoleum na betonie; na ścianach tapeta. Łazienka: na podłodze glazura; na ścianach glazura oraz tapeta. Pomieszczenie gospodarcze: na podłodze linoleum na betonie; na ścianach tapeta. Kondygnacja poddasza użytkowego: pokoje: linoleum na betonie; na ścianach tapety oraz tynk malowany farbą emulsyjną. Przedpokój: na podłodze linoleum na betonie; na ścianach tapeta. Łazienka: na podłodze glazura; na ścianach glazura oraz tapeta. Komunikacja: okładzina stopni z linoleum; na ścianach lamperia z płyt laminowanych oraz tapeta. W celu określenia wartości nieruchomości standard wykończenia budynku określa się jako do remontu kapitalnego. Do wykończenia budynku użyto materiałów typowych wykazujących wysoki oraz całkowity stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego.
Zalecany remont kompleksowy.

Stan techniczny oceniany jest jako ŚREDNI, standard wykończenia do kapitalnego remontu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieruchomość gruntowa objęta KW Nr KR1C/00000809/3 złożona jest z działki nr 709/3 o pow. 0,0832 ha i położona jest w Zagórzu.
Łączna wartość nieruchomości wynosi: 193 989 zł.
Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/8 w części nieruchomości - wynoszący 24 249 zł.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT:
SYNDYK JAKUB TABORSKI
XXXXXX455
ul. Sądowa 4B, 32-500 ChrzanówNiniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny.
Przedstawione wizualizacje i grafiki mają charakter wyłącznie poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, ułatwiający zorientowanie się w ogólnym wyglądzie oferowanej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie wraz z jego elementami jest własnością Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotu współpracującego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody Północ Nieruchomości Sp z o.o. lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.

Niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: 38389/3877/ODS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14781410
  • Data publikacji: 23 czerwca 2022 20:12 (1 dzień temu)
  • Liczba łazienek: 1
  • Liczba pokoi: 6
  • Kuchnia: zamknięta
  • Stan: Ogrzewanie (własne)

Lokalizacja:

Małopolskie, Zagórze

Zobacz także inne ogłoszenia:

14781410/pT/2/oT/1/