Lokal komercyjny lokal usługowy ARCHIWALNA

Warszawa, Wola, Marcina Kasprzaka (Mazowieckie)
975 000 PLN
13 542 zł/m²
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.
Zdjęcie ogłoszenia - Marcina Kasprzaka
Zdjęcie ogłoszenia - Marcina Kasprzaka
Zdjęcie ogłoszenia - Marcina Kasprzaka
Zdjęcie ogłoszenia - Marcina Kasprzaka
Zdjęcie ogłoszenia - Marcina Kasprzaka
Zdjęcie ogłoszenia - Marcina Kasprzaka
Zdjęcie ogłoszenia - Marcina Kasprzaka
Zdjęcie ogłoszenia - Marcina Kasprzaka
Zdjęcie ogłoszenia - Marcina Kasprzaka
Zdjęcie ogłoszenia - Marcina Kasprzaka
Zdjęcie ogłoszenia - Marcina Kasprzaka
Zdjęcie ogłoszenia - Marcina Kasprzaka
Zdjęcie ogłoszenia - Marcina Kasprzaka
Zdjęcie ogłoszenia - Marcina Kasprzaka
Zdjęcie ogłoszenia - Marcina Kasprzaka
Zdjęcie ogłoszenia - Marcina Kasprzaka
  • Powierzchnia 72.00m²
  • Rok budowy 2021

Lokal z umową najmu z sieciowym Najemcą - oferta ARCHIWALNA

Opis - oferta ARCHIWALNA:

Mamy przyjemność zaproponować Państwu na sprzedaż atrakcyjny lokal użytkowy o powierzchni 71,95 m2, usytuowany na parterze nowoczesnej inwestycji na warszawskiej Woli.

TYLKO U NAS. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI.

LOKAL

Lokal stanowi świetny produkt inwestycyjny. Ma podpisaną długoterminową umowę najmu ze znanym, sieciowym najemcą - siecią sklepów Inmedio Trendy. Współtworzą ją branże spożywcze Grupa Eurocash (m.in. Delikatesy Centrum, Lewiatan, Groszek, ABC) i Lagardere Travel Retail (m.in. 1minute, Relay, Hubiz). Do grupy należy ponad 1000 sklepów w całej Polsce. Stopa zwrotu z inwestycji wynosi 7,53% w skali roku. Umowa została podpisana na okres 5+5. Wszystko to sprawia, że lokal jest gwarantem bezpiecznego i długiego zysku.

Za lokalem przemawia również doskonała lokalizacja wewnątrz dużego prestiżowego projektu na Woli, liczącego 3 000 mieszkań. Lokal usytuowany jest w ostatnim etapie inwestycji (220 lokali mieszkalnych) w głównym ciągu handlowo-pieszym i zaraz przy wjeździe na osiedle. Wejścia do trzech wież prowadzą obok prezentowanego lokalu. Dodatkowo wejścia do lokali w budynku, w którym znajduje się lokal mieszczą się po jego wewnętrznej stronie, vis a vis wejść do lokali usługowych przeciwległego budynku, co tworzy swoistą handlową aleję. Dziennie obok lokalu przejdzie tysiące potencjalnych klientów.

INWESTYCJA I LOKALIZACJA

Inwestycja położona jest w obrębie bardzo ruchliwych ulic i składa się z kilku etapów, co jest gwarancją dużej ilości klientów nie tylko spośród mieszkańców osiedla, ale i z zewnątrz. 

Inwestycja zlokalizowana jest w dynamicznie rozwijającej się części Woli, co stwarza duży potencjał do prowadzenia własnej działalności. W najbliższej okolicy powstało dużo nowoczesnych kompleksów - m.in. Osiedle Intenso (ok. 400 mieszkań), Dobra Wola (484 mieszkań), Jana Kazimierza 12/14 (ok. 300 mieszkań), Symfonia (ok. 240 mieszkań), Bliska Wola (ponad 4000 mieszkań), które znacząco zwiększają zapotrzebowanie na punkty handlowo-usługowe.

Kolejnym plusem kompleksu jest rozbudowana sieć komunikacji miejskiej, zapewniająca możliwość szybkiego dotarcia do centrum i głównych arterii Warszawy. Jedynie 15 minut wystarczy, aby dojechać autobusem miejskim do centrum miasta. W pobliżu inwestycji zlokalizowana jest również II linia metra. 

W niedalekim sąsiedztwie znajdują się tereny rekreacyjne: park im. E. Szymańskiego, Park Sowińskiego oraz odkryte baseny w parku Moczydło. Nieopodal usytuowane są również 2 duże galerie handlowe: Blue City i Reduta. 

Przewidywany termin oddania inwestycji to IV Q 2021 rok.

KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI.

W ogłoszeniu podano cenę netto.

W ofercie posiadamy także inne lokale na sprzedaż, również z najemcami. W obecnych czasach jedyne bezpieczne aktywo to inwestycja w nieruchomości.

Jeżeli zainteresowała Państwa oferta, prosimy o kontakt telefoniczny z Patrycją - tel. XXXXXX322 lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

***Prezentowane powyżej dane nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mogą ulec zmianie.***

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We are pleased to offer you an attractive commercial premises for sale with an area of ​​71.95 m2, located on the ground floor of a modern investment in Warsaw's Wola district.

ONLY HERE. BUYER PAYS NO COMMISSION.

PROPERTY

The offered property is a great investment product. A long-term lease agreement has been signed with a well-known tenant - chain of stores Inmedio Trendy. It is co-created by the food industries Eurocash Group (i.a. Delikatesy Centrum, Lewiatan, Groszek, ABC) and Lagardere Travel Retail (i.a. 1minute, Relay, Hubiz). The group includes over 1,000 stores throughout Poland. The return on investment is 7.53% per annum. The contract has been signed for a period of 5 + 5. All this makes the premises guarantee safe and long-term profit.

The premises is also argued by the excellent location inside a large prestigious project in Wola, with 3,000 apartments. It is located in the last stage of the investment (220 apartments) in the main shopping and pedestrian route and right at the entrance to the estate. Entrances to the three towers lead past the presented premises. In addition, the entrances to the premises in the building (in which the premises are located) are on its inner side, opposite to the entrances to the premises of the opposite building, which creates a kind of commercial avenue. Every day thousands of potential customers will pass by the premises.

INVESTMENT AND LOCATION

The investment is located within very busy streets and consists of several stages, which guarantees a large number of customers not only from among the residents of the estate, but also from the outside.

The investment is located in a dynamically developing part of Wola, which creates great potential for running your own business. A lot of modern complexes were built in the immediate area - i.a. Housing estate Intenso (about 400 apartments), Dobra Wola (484 apartments), Jana Kazimierza 12/14 (about 300 apartments), Symfonia (about 240 apartments), Bliska Wola (over 4,000 apartments), which significantly increase the demand for points commercial.

Another advantage of the complex is the extensive public transport network, ensuring the possibility of quickly reaching the center and main thoroughfares of Warsaw. Only 15 minutes is enough to reach the city center by public bus. Near the investment there is also a second metro line.

Nearby there are recreational areas: the park E. Szymański, Sowiński Park and outdoor swimming pools in Moczydło Park. Two large shopping malls are located nearby: Blue City and Reduta.

Expected investment delivery date is Q4 2021.

BUYER PAYS NO COMMISSION.

The offer contains the net price. 

We also have other comercial premises to present also with tenants. Nowadays, the only safe asset is real estate investment.

If you are interested in the offer, please contact us. For any information, please contact the patron of the offer, Patrycja - tel. XXXXXX322.

*** The data presented above does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code, and is for information only. ***

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: 687029442
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 11892483

Plany

Dokument 1/1

Lokalizacja:

Mazowieckie, Warszawa, Wola, Marcina Kasprzaka

Zobacz także inne ogłoszenia:

11892483/pT/1/oT/2/