Działka inwestycyjna na sprzedaż

Niecki (Podlaskie)
135 745 PLN
85 zł/m²
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
Zdjęcie ogłoszenia -
  • Powierzchnia 1597.00m²

Działka inwestycyjna


DZIAŁKA pomiędzy dwoma miejscowościami: NIECKI i MARKOWSZCZYZNA, GMINA TUROŚŃ KOŚCIELNA
TYLKO U NAS!
Działki położone są wśród istniejącej zabudowy jednorodzinnej.

Przedmiotem sprzedaży jest kompleks działek znajdujących się obok siebie o następujących parametrach;

działka nr 244/2 i 264/3 o łącznej powierzchni 1597 m2
działka nr 258/7 o pow. 1315 m2
działka nr 258/8 o pow. 1315 m2
działka 258/5 o pow. 1314 m2
działka 254/1 o pow. 3010 m2

Działaki zlokalizowane są obok siebie i zaopatrzone w wewnętrzną drogę dojazdową o szerokości 10 mb
Nieruchomość jest dobrze położona ze względu na dostęp do nowej obwodnicy Białystok-Łapy. co sprawia szybkie połączenie z centrum miasta Białystok
Teren posiada dostęp do publicznej drogi powiatowej nr 1504B (dz. Nr 248/2) poprzez drogę wewnętrzną na działce 262/4 oraz działki 255/1 257 i 254 na zasadzie udzielonej służebności gruntowej .
Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Na przedmiotową nieruchomość zostały wydane warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Zgodnie z w/w decyzją o warunkach zabudowy, ustala się:
Rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: budynki mieszkalne.
Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego:
Linia zabudowy: 13m od linii rozgraniczającej drogi wojewódzkiej w odległości min. 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni tej drogi.
9m od istniejącej linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej, t.j 6m od projektowanej linii rozgraniczającej tej drogi.
Linię zabudowy ustalono indywidualnie, biorąc pod uwagę parametry działki inwestora i oznaczono na załączniku graficznym, który został dołączony do decyzji.
Wielkość powierzchni planowanej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji: do 20 %.
Udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 50 %.
Szerokość elewacji frontowej: 13m (20 %).
Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 10m.
Wysokość głównej kalenicy: do 10m.
Geometria dachu:
Układ połaci dachowych: dach dwuspadowy lub wielospadowy.
Kąt nachylenia połaci dachowych: od 25 do 45 stopni.
Kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki: dowolne.

Istniej możliwość zakupu działek pojedynczych jak również całego terenu.
Media: energia elektryczna, zaopatrzenie w wodę - z własnej studni, a docelowo z wodociągu gminnego,
odprowadzenie ścieków w oparciu o istniejącą sieć kanalizacyjną
zaopatrzenie w energię cieplną - indywidualne żródła ciepła.

Dostępne media w pobliżu: KANALIZACJA-przy działce, WODA, PRĄD, GAZ, KANALIZACJA SANITARNA - ok. 100mb od działek

Zapraszam do kontaktu w celu umówienia się na prezentacje oferty w terenie

Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Sylwia Michałowska (licencja nr: 12417)


Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: ALT-GS-687
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13564619

Lokalizacja:

Podlaskie, Niecki

Zobacz także inne ogłoszenia:

13564619/pT/2/oT/2/