Działka inwestycyjna na sprzedaż

Brzeziny, Wodociągowa (Łódzkie)
417 760 PLN
55 zł/m²
  • Powierzchnia 7662.00m²

Działka inwestycyjna

Wyciąg z ogłoszenia o drugich przetargach ustnych nieograniczonych

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz § 3, § 6 pkt 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) w związku z Uchwałą Nr XVII/115/2019 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 sierpnia 2019 r. i Zarządzeniem Nr 10/2020 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 stycznia 2020 r.

Burmistrz Miasta Brzeziny

ogłasza

drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Brzeziny, położonych w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Wodociągowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:

1. 1857/9 o pow. 7662 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00016783/0

Cena wywoławcza – 417.760,00 zł, wadium – 30.000,00 zł2. 2958/23 o pow. 2337 m², dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą Nr LD1B/00014525/0

Cena wywoławcza – 124.880,00 zł, wadium – 10.000,00 złPrzetargi odbędą się w dniu 7 kwietnia 2020 r. odpowiednio o godz. 9.00 i 9.45 w Urzędzie Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, I piętro, sala konferencyjna.

W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium w pieniądzu na konto Miasta Brzeziny Bank Spółdzielczy w Andrespolu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX810, w terminie do 31 marca 2020 r. włącznie.

Do ustalonej w drodze przetargu ceny nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23 %.

Pierwsze przetargi były przeprowadzone 18 grudnia 2020 r., jednak zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny przyjętego Uchwałą Nr XXV/158/2016 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 15 lipca 2016 r. poz. 3178) działka nr 1857/9 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: 5-4 Pu o przeznaczeniu podstawowym: obiekty produkcyjne, składy i magazyny i uzupełniającym: zabudowa usługowa oraz tereny urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii –z energii promieniowania słonecznego; natomiast działka nr 2958/23 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 5-7 MNu o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i uzupełniającym: zabudowa usługowa.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 305, telefon XXXXXX-24' data-id='asset-13578682' title='Pokaż numer telefonu'>XXXXXXXX-24.

Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny.

Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


Burmistrz Miasta BrzezinyKontakt:
Urząd Miasta Brzeziny
tel: XXXXXX-24

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: 25673/3186/OGS
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13578682

Lokalizacja:

Łódzkie, Brzeziny, Wodociągowa

Zobacz także inne ogłoszenia:

13578682/pT/3/oT/2/