Działka budowlana na sprzedaż

Starachowice (Świętokrzyskie)
60 000 PLN
137 zł/m²
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.
Zdjęcie ogłoszenia -
  • Powierzchnia 439.00m²

Działka budowlana

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Czwarty przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul. Brązowej
Prezydent Miasta Starachowice ogłosił czwarty przetarg pisemny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Brązowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002, jako działka nr 1312 o powierzchni 0,0439 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00025726/9.

Nieruchomość objęta przetargiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu B-3 CENTRUM „MANHATAN” na obszarze miasta Starachowice w obrębie ulic Staszica, Kopalnianej i al. Armii Krajowej - zwanego dalej planem (przyjętego Uchwałą Nr X/7/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 26 października 2012 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Św. Poz. 3373 z dnia 04.12.2012 r.)

znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZP-2 – obszary zieleni parkowej.
Cena brutto gruntu ustalona do czwartego przetargu wynosi - 60 000,00 zł.
Sprzedaż nieruchomości gruntowych objęta jest podatkiem VAT 23%.
Czwarty przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 dnia 06.08.2020 r., o godz. 1100.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
wpłacenie wadium w kwocie 6 000,00 zł tytułem: wadium przetargowe na nieruchomość przy ul. Brązowej, którą stanowi dz. nr 1312, które należy wnieść najpóźniej do dnia 30.07.2020 r.
złożenie pisemnej oferty zawierającej proponowaną cenę i sposób zagospodarowania nieruchomości w terminie do dnia 30.07.2020 r.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 225/2020 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 28.05.2020 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Brązowej - kliknij treść zarządzenia
Autor: Marek Uliński

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: ZSlc-00000801 - ZS/l
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13799614

Lokalizacja:

Świętokrzyskie, Starachowice

Zobacz także inne ogłoszenia:

13799614/pT/2/oT/2/