Działka budowlana na sprzedaż

Rybna (Małopolskie)
267 200 PLN
76 zł/m²
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.
Zdjęcie ogłoszenia -
  • Powierzchnia 3500.00m²

Działka budowlana

Syndyk Masy Upadłości Danuty Król w upadłości zam. w Rybnej
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,
nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej: niezabudowanej (o pow. 0,35 ha - nr ewid. 1337/1) oraz zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (o pow. 0,04 ha – nr ewid. 1337/2), położonych w Rybnej, gm. Czernichów.

Łączna sprzedaż nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż wartości oszacowania, tj. za kwotę 267.200,00 zł brutto.

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem:

Biuro Syndyka
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501
tel. XXXXXXXXXX-89
:

Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.

Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 26.720,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w Idea Bank nr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX001. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium należy składać osobiście (w godzinach pracy biura syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs - Rybna” na adres: Biuro syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. 29 Listopada 130, pok. 501, 31-406 Kraków, w terminie do dnia 20 marca 2020 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 1000.
Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową, po zatwierdzeniu jego wyboru przez Sędziego – Komisarza, w terminie 30 dni od daty postanowienia Sędziego – Komisarza. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia powyższej umowy skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej.

Pokaż więcej

Szczegóły oferty

  • Numer oferty w agencji: ZSlc-00000528 - ZS/l
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 13562663

Lokalizacja:

Małopolskie, Rybna

Zobacz także inne ogłoszenia:

13562663/pT/3/oT/2/