Mieszkanie Kadłubia - 50 m2, 3 pokoje, 73533 zł

sprzedaż • mieszkanie


Kadłubia


73 533 PLN
17 179 €
15 158 £
20 451 $
  • 50
1 471 zł
344 €
303 £
409 $
za m²
1 piętro • Budynek 1 piętrowy • 3 pokoje • 1 łazienka • numer oferty w agencji: 3469/3186/OMS • numer ogłoszenia w szybko.pl: 11653029
Komornik Sądowy (dawniej Rew.I)
przy Sądzie Rejonowym w Żarach
Robert Klocek
Kancelaria Komornicza ul.Rynek 8-9, 68-200 Żary
tel. 68 363-18-00 e-mail:
www.zary1.komornik.pl

Km 702/16

Żary, dnia 12-07-2017
P.T.
ul. Spokojna 20
68-200 Żary

#IR *0020001368048*/0022/


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KW ZG1R/00024777/9 oraz ZG1R/00024541/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Robert Klocek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:.

1.w dniu 21-09-2017r o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach mającego siedzibę przy Spokojna 20 w sali nr 118, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w poziomie 2 kondygnacji składający się z 3 pokoi, łazienki i przedpokoju o pow.50,79 m2 (wg.pomiarów biegłego) i pomieszczeń przynależnych (piwnica, strych, część budynku gospodarczego) o pow.użytkowej 37,02 m2. Natomiast wg.zapisów w księgach wieczystych lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi ma pow.użytkową 93,58 m2 (w tym lokal mieszkalny o pow.56,56 m2, piwnica o pow.5,84 m2, strych po pow.16,83 m2, część budynku gospodarczego o pow.14,35 m2) i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Właściciel lokalu ma udział 41/100 we wspólnych częściach budynku i w prawie własności gruntu. Nieruchomość położona jest w 68-200 Żary Kadłubia 35/2, dla której Sąd Rejonowy

Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarach prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1R/00024777/9.

Suma oszacowania wynosi 110 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73 533,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 030,00zł.2.w dniu 21-09-2017r. o godz.13.30 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach mającego siedzibę przy Spokojna 20 w sali nr 119, odbędzie się druga licytacja nieruchomości nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 1 pokoju, kuchni i wc o pow.użytkowej 33,67 m2. Właściciel lokalu ma udział 19/100 we wspólnych częściach budynku i w prawie własności gruntu. Nieruchomość położona jest w 68-200 Żary Kadłubia 35/3 (w księdze wieczystej wskazano jedynie nr lokalu nr.3), dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarach prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1R/00024541/6.

Dla gruntu prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żarach KW ZG1R/00024347/6 stanowiąca działke nr 126/4 o pow.1439 m2.

Suma oszacowania wynosi 60 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 533,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 080,00zł.

Rękojmia powinna być złożona ( zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Żarach 76 109025610000000105557961

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W razie nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą w ustroju wspólności ustawowej konieczne jest przedłożenie zgody współmałżonka do dokonania czynności z podpisem notarialnie poświadczonym.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Żarach przy Spokojna 20 pok. Wydziale Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca nieruchomości będzie obowiązany zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC.

Komornik Sądowy
Robert KlocekKontakt:
KSR Robert Klocek
tel: (68) 363-18-00

  • powierzchnia: 50 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 1 piętrowy
  • liczba pokoi: 3 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka
  • numer ogłoszenia w szybko.pl: 11653029
  • numer oferty w agencji: 3469/3186/OMS
  • data dodania: 12 Lipiec 2017
  • data ostatniej aktualizacji: 17 Lipiec 2017
  • data ostatniego podbicia: 17 Lipiec 2017

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a

83-330 Żukowo

tel: +48 58 XXX XX XX

tel: 502 XXX XXX

Monika Dejk-Ćwikła

tel: 68 XXX XX XX

Osoba kontaktowa: KSR Robert Klocek

 Wyślij wiadomość e-mail

Wysyłając zapytanie akceptuję
regulamin serwisu.