Mieszkanie Świdnik, Polna - 28 m2, 2 pokoje, 63853 zł

sprzedaż • mieszkanie


Świdnik • Polna


63 853 PLN
15 150 €
13 318 £
17 781 $
  • 28
2 280 zł
541 €
476 £
635 $
za m²
2 piętro • Budynek 2 piętrowy • 2 pokoje • 1 łazienka • numer oferty w agencji: 3812/3186/OMS • numer ogłoszenia w szybko.pl: 11994423
Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z s. w

Świdniku

Jacek Kania

Kancelaria Komornicza w Świdniku

21-040 Świdnik ul. Słowackiego 3/3

tel. (81) 728-41-61 e-mail:


Km 320/17

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Jacek Kania na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2018r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku przy ul. Wyszyńskiego 18 w sali nr XVI odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego typu M-2 składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o pow. użytkowej 28,88mkw, położonego na trzeciej kondygnacji budynku pod adresem 21-040 Świdnik ul. Polna 32/13, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LU1I/00172543/2.


Suma oszacowania wynosi 85.138,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63.853,50zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8.513,80zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na rachunek komornika PKO BP SA Oddz. 1 w Lublinie 33102031470000810200961359 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, i operat szacunkowy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jacek KaniaKontakt:
Komornik Sądowy Jacek Kania
tel: (81) 728-41-61

  • powierzchnia: 28 m2
  • piętro: 2 piętro
  • liczba pięter w budynku: 2 piętrowy
  • liczba pokoi: 2 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka
  • numer ogłoszenia w szybko.pl: 11994423
  • numer oferty w agencji: 3812/3186/OMS
  • data dodania: 5 Grudzień 2017
  • data ostatniej aktualizacji: 7 Grudzień 2017
  • data ostatniego podbicia: 7 Grudzień 2017

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a
83-330 Żukowo

tel: +48 58 XXX XX XX

tel: 502 XXX XXX

Monika Dejk-Ćwikła

tel: 81 XXX XX XX

Osoba kontaktowa: Komornik Sądowy Jacek Kania

 Wyślij wiadomość e-mail

Cena metra kwadratowego tej nieruchomości jest 45.6% niższa niż przeciętna cena mieszkania w Świdniku.  

Poznaj szacunkową wartość tej nieruchomości

określanie szacunkowych kosztów sprzedaży lub wynajmu nieruchomości
analiza cen ofertowych i transakcyjnych podobnych nieruchomości w okolicy
uwzględnienie atrybutów nieruchomości, jak stan, piętro, rok budowy
Wysyłając zapytanie akceptuję
regulamin serwisu.