Nieruchomości - Dolnośląskie Mieroszów

77 000 PLN 405 zł/m²
Dom wolnostojący 13884576 13884576 BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mieroszowie, przy ulicy Krótkiej 3, składającej się z działki ...
  • 190.00m²
  • 1
199 500 PLN 2 zł/m²
Działka budowlana 13844006 13844006 BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1 ogłasza I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. z...
  • 85432.00m²
86 500 PLN 3 zł/m²
Działka budowlana 13844004 13844004 BURMISTRZ MIEROSZOWA 58-350 Mieroszów, Plac Niepodległości 1 ogłasza I przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. ...
  • 29010.00m²
ARCHIWALNA
104 PLN 4 zł/m²
Lokal usługowy 13844009 13844009 B U R M I S T R Z M I E R O S Z O W A 58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1 o g ł a s z a I przetarg ustny ograniczony na najem na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na działalność usługową. lokalu użytk...
  • 26.00m²