Magazyn na sprzedaż Bajerze - 2486 m2, 1227065 zł

sprzedaż • lokal komercyjny • magazyn


Bajerze


1 227 065 PLN
283 341 €
249 164 £
319 042 $
  • 2 486
494 zł
114 €
100 £
128 $
za m²
numer oferty w agencji: 6420/3186/OOS • numer ogłoszenia w szybko.pl: 12935414
Wysyłając zapytanie akceptuję
regulamin serwisu oraz politykę RODO.
Syndyk masy upadłości Spółki Molibda Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłegoI. Przedmiotem sprzedaży jest zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego - Spółki Molibda Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ulica Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa.

II. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego wchodzą w szczególności następujące składniki majątkowe:

1. Nieruchomości:

a) prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Bajerze, gmina Kijewo Królewskie, powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie. Nieruchomość stanowią działki o łącznej powierzchni 1,7418 ha, numer ewidencyjny 222/1 oraz 222/2. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta o numerze KW TO1C/00020140/3. Na nieruchomości znajduje się portiernia o pow. użytkowej 37,49 m², budynek socjalno - biurowy o pow. użytkowej 244,69 m², budynek produkcyjny o pow. użytkowej 584,11 m², budynek magazynowo - produkcyjny o pow. użytkowej 640,20 m² oraz budynek magazynowo - produkcyjny o pow. użytkowej 980,11 m². Wartość nieruchomości wynosi 1.189.500,00 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) netto.

b) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bajerze, gmina Kijewo Królewskie, powiat chełmiński, województwo kujawsko - pomorskie. Nieruchomość stanowią działki o łącznej powierzchni 0,9713 ha, numer ewidencyjny 89/7, 89/9 oraz 89/12. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta o numerze KW TO1C/00022950/8. Wartość nieruchomości wynosi 31.000,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy złotych) netto.

2. Ruchomości (wyposażenie biurowe - głównie meble i sprzęt komputerowy). Wartość wyposażenia biurowego wynosi 6.060,00 zł (sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych) netto;

3. Zapasy - tzw. zgary - odpady z przerobu metali. Wartość zapasów wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) netto.

4. Nazwa przedsiębiorstwa. Wartość nazwy przedsiębiorstwa wynosi 5,00 zł (pięć złotych) netto.

Cena minimalna sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego wynosi 1.227.065,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych). Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa na dzień zatwierdzenia warunków sprzedaży VAT wynosi 0%);

Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w kwocie 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 87 1940 1076 31563419 0000 0000 prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, ulica Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do Sądu).

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w dniu 27 marca 2019 r. o godzinie 12.30 w sali nr 14.

Każdy z oferentów ma obowiązek zapoznania się z warunkami przetargu dostępnymi w biurze syndyka przy ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-400 Płock lub na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Dalsze informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 602-415-326 lub drogą elektroniczną pod adresemKontakt:
Molibda Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
tel: 602-415-326


Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a
83-330 Żukowo

tel: +48 58 XXX XX XX

tel: 502 XXX XXX

Monika Dejk-Ćwikła

tel: 602 XXX XXX

Osoba kontaktowa: Molibda Polska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

 Wyślij wiadomość e-mail

Wysyłając zapytanie akceptuję
regulamin serwisu oraz politykę RODO.
Zadzwoń