Mieszkanie Chodzież, Wiosny Ludów - 57 m2, 2 pokoje, 79466 zł

sprzedaż • mieszkanie


Chodzież • Wiosny Ludów


79 466 PLN
18 872 €
16 818 £
22 414 $
  • 57
1 394 zł
331 €
295 £
393 $
za m²
parter • budynek parterowy • 2 pokoje • 1 łazienka • numer oferty w agencji: 3741/3186/OMS • numer ogłoszenia w szybko.pl: 11934526
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży
Włodzimierz Jaborski
Kancelaria Komornicza ul. Rynek 19, 64-800 Chodzież
tel. 67 28 20 707 e-mail:

Km 234/16

#*0020000961281*/0022/

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PO1H/00023833/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży Włodzimierz Jaborski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

13-12-2017r. o godz. 12:20

w Sądzie Rejonowym w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 10, sala nr 4 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącą wspólność ustawową majątkową małżeńską dłużników:

położonej: 64-800 Chodzież, Wiosny Ludów 3/2, dla której Sąd Rejonowy w Chodzieży Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KWPO1H/00023833/1 [NKW: PO1H/00023833/1]. Jest to lokal mieszkalny o pow. 57,89 m2, z którego własnością związany jest udział 58/212 w nieruchomości wspólnej KW PO1H/00023078/0.

Suma oszacowania wynosi 119 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 79 466,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 920,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wągrowcu
11 10203903 00001602 0027 8838
i uznana na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:30 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Asesor Komorniczy
Lidia Wegner-Majerczak

Komornik Sądowy
Włodzimierz JaborskiKontakt:
Komornik Sądowy Włodzimierz Jaborski
tel: (67) 28 20 707

  • powierzchnia: 57 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 2 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka
  • numer ogłoszenia w szybko.pl: 11934526
  • numer oferty w agencji: 3741/3186/OMS
  • data dodania: 10 Listopad 2017
  • data ostatniej aktualizacji: 14 Listopad 2017
  • data ostatniego podbicia: 14 Listopad 2017

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a
83-330 Żukowo

tel: +48 58 XXX XX XX

tel: 502 XXX XXX

Monika Dejk-Ćwikła

tel: 67 XXX XX XX

Osoba kontaktowa: Komornik Sądowy Włodzimierz Jaborski

 Wyślij wiadomość e-mail

Wysyłając zapytanie akceptuję
regulamin serwisu.